Bộ trường kỷ tam sơn ngũ lân vờn cầu – Mã TK012

82,000,000 

Số món: 8 món
Loại gỗ: Gỗ gõ đỏ
Số năm: Sản xuất mới

Mã: TK012 Danh mục: