Trường tích tứ quý – Mã TK005

22,000,000 

Số món: 3 (2 ghế + 1 bàn)
Loại gỗ: Gỗ hương đá
Số năm: Sản xuất mới

Danh mục: